tutor-on-call
Like ons op Facebook
Vir eers gaan ons net by Wiskunde hou, maar vir hierdie belangrike en opwindende vakgebied wil ons graag die geleentheid aan ouers en studente bied om hulle eie vrae, waarmee hulle dalk mag sukkel, aan ons deur te gee.

Ons sal dan kyk of ons 'n oudio-visuele memorandum daarvan vir jou kan maak, en dit sal dan hier geplaas word met die nodige sleutelwoorde waarmee jy dit in die TeachMe program kan gaan terugspeel.

Stuur jou vraag aan ons deur 'n foto te neem daarvan, en dit dan te WhatsApp, met jou besonderhede, aan 082 858 9099, of jy kan die vraag faks na 08666 19 335 of ePos aan admin@superonnies.co.za
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

vyfsyfer; vyf syfer opsomming; statistiek; kwartiele; omvang; hoogste; laagste
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

plekwaarde; distributiewe; aftrekking; horisontale aftrekking; uitgebreide notasie; plekwaardes; kolomwaardes
22 Augustus 2013

25 Julie 2013

Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

ekwivalente breuke; vergelyk breuke; persentasie; omskakeling na persentasies; kgv; kleinste gemeenskaplike veelvoud
17 September 2013

Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

oppervlakte; volume; pythagoras; stelling van pythagoras; hoogte; loodregte hoogte
1 Oktober 2013

Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

eksponente; wetenskaplike notasie
28 Oktober 2013

Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

eksponente; wetenskaplike notasie; magte; aftrekking van breuke
28 Oktober 2013

Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

eksponente; produkte; distributiewe wet; algebraiese breuke; negatiewe eksponente; eksponentwette
28 Oktober 2013

Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

produkte; hakie gekwadreer; uitmaal van hakies; distributiewe wet; los op
29 Oktober 2013

Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

produkte; faktoriseer; drieterme; verskil van vierkante; verskil van kwadrate;  gemeenskaplike faktor; faktore
29 Oktober 2013

Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rekenkundige ry, konstante verskil, gelyktydige vergelykings, metode van eliminasie
15 Januarie 2014
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rekenkundige ry, konstante verskil, gelyktydige vergelykings, metode van eliminasie
15 Januarie 2014
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rekenkundige ry, konstante verskil, gelyktydige vergelykings, metode van eliminasie
15 Januarie 2014
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rekenkundige ry, konstante verskil, gelyktydige vergelykings, metode van eliminasie
15 Januarie 2014
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rekenkundige ry, konstante verskil, gelyktydige vergelykings, metode van eliminasie
15 Januarie 2014
Hierdie sleutelwoorde is relevant tot enige van die individuele opnames wat in die SUPERboek en/of enige SUPERlesse opgeneem is. Hierdie individuele opnames kan gratis in die TeachMe Lite teruggespeel word, indien u daarvoor wil gaan soek:

rekenkundige ry, konstante verskil, gelyktydige vergelykings, metode van eliminasie
15 Januarie 2014